Skip to main content

Overnamebegeleiding van A tot Z

Voor de meeste familiale ondernemers is de overdracht van hun onderneming, hetzij intern aan familiale opvolgers, hetzij extern aan derden, een mijlpaal in hun leven.

Ook voor een kandidaat-overnemer, is het maken van de juiste overnamekeuze uiterst belangrijk.

Omwille van de grote betrokkenheid en emotie die vaak met een overdracht gepaard gaan is het cruciaal dat verkoper en koper zich deskundig laten bijstaan door adviseurs die niet enkel de puur financiële, technische en juridische aspecten van de transactie op zich nemen en/of coördineren, maar die tevens en zeker niet minder belangrijk, het overnameproces kunnen objectiveren en een filter vormen tussen beide partijen.

 Deze rol kunnen wij voor u vervullen. Een overnameproces vraagt een grondige voorbereiding en moet tevens, eenmaal opgestart, strikt en professioneel worden begeleid.

Onze dienstverlening omvat een persoonlijke begeleiding gedurende de diverse stappen van dit proces, vanaf de beslissing tot overdracht of overname van een onderneming, over het voorbereidingsproces, tot en met de realisatie van de gewenste transactie.

We willen hierbij een coördinerende rol vervullen voor de diverse partijen die bij dit traject  betrokken zijn (koper, verkoper, accountants, auditoren, zakenadvocaten, e.a.)  waarbij wij  de belangen van onze opdrachtgever optimaal zullen behartigen.

Door de jarenlange ervaring in overnames werd met vele van deze actoren een performant netwerk opgebouwd.