Skip to main content

Overnamebegeleiding

Uitkoopregeling onder vennoten

Op een bepaald ogenblik kan een (uitkoop)regeling tussen vennoten zich opdringen.

Dit kan zijn in het kader van een familiale (opvolgings)regeling of een serene regeling tussen vennoten.

Soms kunnen binnen het aandeelhouderschap van een onderneming spanningen ontstaan die in het slechtste geval kunnen resulteren in een totale blokkering.

Meestal is de enige goede oplossing dan de uitkoop van één of meerdere vennoten.

Tussen niet-familiale aandeelhouders is een uitkoopregeling reeds zeer delicaat. Tussen familiale aandeelhouders is dit vaak nog delicater omdat er nog meer emoties mee gemoeid zijn.

Een succesvolle afhandeling van zo'n situatie zal enkel mogelijk zijn indien één en ander wordt geobjectiveerd en de emoties opzij worden geschoven via de tussenkomst (bij beide partijen) van een professionele derde.