Skip to main content

Overnamebegeleiding

Begeleiding van de koper

We hebben een ruime ervaring opgebouwd in het begeleiden van kopers, zowel privé-personen als industriële spelers.

In dit kader bieden wij kopers achtereenvolgens onder meer de volgende diensten aan:

  • eerste screening van de overnametarget
  • contactname met de aandeelhouders
  • opmaak van een waardebepaling
  • voorbereiden van een overnamebod
  • negotiatie van de modaliteiten van de overname, zoals prijs, betalingsmodaliteiten, garanties, …
  • begeleiding van de opmaak van een Letter of Intent
  • indien externe financiering nodig: opmaak van een uitgebreid financieringsdossier voor de banken 
  • organisatie van de due diligence (zonder dat deze zelf uitvoeren)
  • coördinatie van de opmaak van alle (overname)overeenkomsten
  • organisatie van de closing