Skip to main content

Overnamebegeleiding

MBO, MBI, private equity

Tal van partijen beschikken over substantiële fondsen waarvoor men geschikte investeringsopportuniteiten zoekt in gezonde, beloftevolle ondernemingen.

Het kan gaan over vermogende privé-personen, maar ook over georganiseerde private equity fondsen die interesse hebben voor:

  • ofwel enkel de inschrijving op een kapitaalsverhoging, bv. in het geval van een grote investering
  • ofwel de overname van een minderheidspakket van de aandelen
  • ofwel de overname van een meerderheidspakket of de totaliteit van de aandelen met een extern management (Management Buy In)
  • ofwel de overname van een meerderheidspakket of de totaliteit van de aandelen samen met het bestaande management (Management Buy Out)

Door de jaren heen werden met de(r)gelijke externe financiers nauwe contacten opgebouwd.

Ook hier kunnen wij zowel de investeerders als de aandeelhouders van de betrokken onderneming begeleiden.

Het opzetten van een optimale deal- en financieringsstructuur vormt hiervan een belangrijk onderdeel.